“YOUR SPACE, YOUR WAY”

**Englissh below

Tiêu đề bài viết chính là slogan của Monomi.

Khi phỏng vấn tác giả của slogan cũng chính là 1 trong những thành viên trong team:

Dựa trên ý tưởng nào mà bạn đã nghĩ ra câu slogan “Your space, your way” của công ty Monomi?

Bạn ấy trầm tư chia sẻ rằng:

Monomi theo đuổi phong cách tối giản (tiếng Anh thường gọi là: minimalism style). Bởi lẽ, với phong cách này sẽ giúp ngôi nhà của gia chủ được tận dụng nhiều không gian mở, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng. Đó là ý nghĩa của cụm từ “Your space,…”

“…,Your way” – gia chủ được là chủ nhân đích thực trong chính tổ ấm của mình. Mình mong muốn bất kỳ sản phẩm nào của Monomi được quý khách lựa chọn cũng khiến họ hài lòng, hạnh phúc khi kết hợp với mọi chi tiết khác của căn nhà theo cách của chính vị gia chủ đó. Ở Monomi, chúng mình luôn cung cấp và không ngừng tìm kiếm, sáng tạo nhiều sự lựa chọn phù hợp với từng phong cách nội thất khác nhau, để bất kỳ sự kiếm tìm của khách hàng, Monomi cũng đáp ứng một cách trọn vẹn.

Giờ đây, slogan không chỉ là tâm tư của riêng bạn ấy nữa. Nó đã trở thành động lực và mục tiêu của cả team.

Monomi luôn mong muốn trở thành bạn đồng hành cùng bạn trong tổ ấm từ những ngày đầu đến mãi về sau.

English version

The title of the article is the slogan of Monomi.

When interviewing the author of the slogan is also one of the team members:

Based on what idea did you come up with the slogan “Your space, your way” of Monomi company?

She thoughtfully shared that:

Monomi pursues a minimalist style (in English often called: minimalism style). Because, with this style, the home of the owner can take advantage of a lot of open space, creating a spacious and airy feeling. That is the meaning of the phrase “Your space,…”

“…,Your way” – the owner can be the true owner in his own nest. I hope that any product of Monomi chosen by customers will also make them satisfied and happy when combined with every other detail of the house in the way that the owner himself does. At Monomi, we always provide and constantly search and create many options suitable for each different interior style, so that any customer’s search, Monomi can also fully satisfy.

Now, the slogan is not just her own mind anymore. It has become the driving force and goal of the whole team.

Monomi always wants to be your companion in the family from the first day to the next.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart