Chính sách bảo hành tại Monomi – Monomi Warranty policy

**English bellow

Monomi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất kho. Tuy nhiên, không tránh khỏi những sai xót vì lượng đơn hàng nhiều. Chúng tôi chân thành xin lỗi và mong quý khách thông cảm nếu trường hợp của quý khách thuộc những trường hợp được bảo hành như sau:

STTLỗiThời hạn bảo hànhQui trình xử lýThời gian xử lý (không tính thời gian ship hàng)Phí ship
1SơnKhách hàng vui lòng gửi video unboxing sản phẩm. Monomi sẽ kiểm tra và đưa ra quyết định đổi hàng hoặc sơn mới.1 ngày làm việcKhách chịu phí gửi lại sản phẩm cho Monomi. Monomi chịu phí gửi đi cho khách sau khi đã xử lý bảo hành.
2Lỗi mẫu (sai mẫu, nhầm kích thước, đồng hồ số ngược, bít lỗ treo,…)Đổi mới5 ngày làm việcMonomi
3Máy đồng hồ1 năm Lưu ý: Thông tin bảo hành là số điện thoại nhận hàng và thời gian bảo hành tính từ ngày quý khách nhận được hàng.Khách gửi video clip chứng minh máy đồng hồ bị hư. Chúng tôi kiểm tra và đổi máy mới.1 ngày làm việcMonomi

Điều kiện bảo hành tiên quyết

 • Sản phẩm được Monomi phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam.
 • Bảo hành áp dụng khi sản phẩm được sử dụng đúng cách, đúng mục đích sử dụng và hoạt động theo hướng dẫn trong tài liệu mà chúng tôi cung cấp.
 • Việc bảo hành không bao gồm sản phẩm bị thiệt hại do thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng.

Những trường hợp không được bảo hành

Bảo hành sẽ không được áp dụng nếu:

 • Sản phẩm được mua dưới dạng hàng lỗi.
 • Sản phẩm bị thay đổi, điều chỉnh bởi bên thứ ba không thuộc hệ thống trung tâm bảo hành của Monomi.
 • Lỗi là kết quả của việc sử dụng quá mức ngoài mục đích đã qui định.
 • Lỗi do sự lạm dụng sản phẩm hoặc điều kiện môi trường không phù hợp với hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
 • Các thiết bị đã bị hư hỏng, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do động vật, sét, điện áp bất thường, hỏa hoạn, thiên tai, giao thông vận tải hoặc nước (trừ khi hướng dẫn sử dụng nêu rõ rằng sản phẩm có thể được rửa sạch).
 • Hao mòn hoặc rách/nứt/bể, hoặc những phụ kiện sử dụng hao mòn theo thời gian.

Chúng tôi rất cảm ơn Quý khách. Chúc Quý khách có trải nghiệm mua sắm tuyệt vời tại Monomi.

Trân trọng.

**English Version

Monomi always ensures product quality before leaving the warehouse. However, do not avoid mistakes because of many orders. We sincerely apologize and hope for your understanding if your case is covered by the following warranties:

No.ErrorWarranty periodProcessing processProcessing time (excluding shipping time)Shipping fee
1Paint Customers please send the product unboxing video. Monomi will inspect and make a decision to exchange or new paint.1 working dayThe customer is responsible for sending the product back to Monomi. Monomi bears the shipping fee to the customer after the warranty has been processed.
2Sample error (wrong model, wrong size, reverse digital clock, hanging hole closed,…) Renew5 working dayMonomi
3Clock movement1 year
Note: Warranty information is the phone number to receive the goods and the warranty period is calculated from the date you receive the goods.
The customer sent a video clip to prove that the watch was damaged. We check and exchange new machines.1 working dayMonomi

Prerequisite warranty conditions

 • Products are directly distributed by Monomi in Vietnam market.
 • The warranty applies when the product is used properly, for its intended use, and operated according to the instructions in the documentation we provide.
 • The warranty does not cover products damaged by natural disasters or force majeure.

Cases not covered by warranty

Warranty will not apply if:

 • The product was purchased as a defective item.
 • The product is changed, adjusted by a third party that is not part of the system of Monomi’s warranty centers.
 • Failure is the result of excessive use beyond the specified purpose.
 • Failure caused by product abuse or environmental conditions not in accordance with product instructions.
 • Equipment has been damaged, including but not limited to animal damage, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation or water (unless the user’s manual states that the product is product can be washed).
 • Wear or tear/cracks/breaks, or usage accessories wear out over time.

We thank you very much. Wish you have a great shopping experience at Monomi.

Best regards.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart