Chính sách kiểm hàng

Trước khi nhận hàng quý khách kiểm tra đúng thông tin đã đặt hàng và quay video mở hàng để Monomi có thể giải quyết các khiếu nại về sản phẩm. Không kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho bên vận chuyển.

Shopping Cart